Kull født 20.10.2013 Boxerdalen's Night Princess
StamtavleOptima Grata Orfeus
Stamtavle